Despre proiect

Titlul proiectului
SISTEME MECATRONICE DIGITALE DE GENERARE A PRESIUNII DE 1000 BAR, UTILIZAND AMPLIFICATOARE HIDRAULICE DE PRESIUNE
Acronim: SMGP
Cod SMIS 2014+: 121542
PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritara 1Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Actiunea 1.2.1Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institute de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV – Apelul POC/222/1/3

Contract de finantare nr. 272/24.06.2020, incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene / Ministerul Educatiei si Cercetarii si S.C. HESPER S.A.
Beneficiar:
S.C. HESPER S.A.
Parteneri proiect:
– Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 INCD Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP Bucuresti; 
– Universitatea Politehnica din Bucuresti


Locul derularii proiectului: 3 amplasamente, si anume: Sediul S.C. HESPER S.A. (Bucuresti, sector 4, Str. Dr. Constantin Istrati nr. 1, cod postal: 040542); Sediul INOE 2000 Filiala IHP (Bucuresti, sector 4, Str. Cutitul de Argint nr. 14, cod postal: 040558) si Sediul UPB (Bucuresti, sector 6, Str. Splaiul Independentei nr. 313, cod postal: 060042)


Data inceperii proiectului: 01.07.2020
Data finalizarii proiectului: 30.06.2023


Valoarea totala a proiectului este de 10.046.452,12 lei,
valoarea eligibila a proiectului este de 9.256.542,50 lei,
din care valoarea cofinantarii asigurate de Uniunea Europeana este de 5.373.141,00 lei,
valoarea finantarii nerambursabile nationale este de 1.343.285,25 lei,
iar valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului este de 2.540.116,25 lei.


https://www.hesper.ro/proiecte

SMGP | INOE 2000-IHP © 2020-2023